Apie mus

Savo veikl? prad?jome prie eerius metus. Kiekvienais metais galime pasigirti did?jan?iu
moksleivi? b?riu ir vis auktesniais brandos egzamin? rezultatais. Mes dirbame Jums ir tik d?l J?s?!

Lector Pro korepetitoriai garantuoja auk?iausi? pasiruoim? egzaminams ir si?lo:

  • Mokym?si nedidel?se grup?se;
  • Profesionalius mokytojus ekspertus;
  • Vis? reikaling? mokom?j? mediag?, ne tik, kuri ?eina ? mokym? program?;
  • Ypatingai jauki? aplink?, ger? nuotaik?;
  • Puiki? nuotaik?, bei turiningai praleist? laik?;
  • Tiksl? pamokos iaikinim?. Nauding? ir puikiai pateikt? informacij?.

Mokome:

  • 11 klasi? moksleivius- matematikos, chemijos, lietuvi? ir angl? kalbos;
  • 12 klasi? moksleivius -angl? kalbos, lietuvi? kalbos, biologijos, chemijos, matematikos baigiamiesiems valstybiniams egzaminams.

Komanda:

audrone Audron? Kondrotien? – lietuvi? kalbos mokytoja -ekspert?.

jurgita Jurgita Jaruevi?ien? – angl? kalbos vyr. mokytoja

dainius Dainius Statkevi?ius – biologijos mokytojas ekspertas

asta Asta Jakutien? - chemijos mokytoja metodinink?

Matematikos mokytoja ekspert?, matematikos knyg? bendraautor?.

Daugiau informacijos ir registracija:

el.p: info@lectorpro.lt

Tel :. 861111811