Korepetitorius

Kas tai yra korepetitorius auktos arba labai auktos kvalifikacijos mokytojas, papildomai mokantis moksleivius, ruoiantis egzaminams.

Korepetitorius tai gilias tradicijas turinti veikla, kuri formavosi nuo pat vietimo sistemos atsiradimo pradios.

Korepetitoriai vadovaujasi LR Nacionalinio egzamin? centro sudarytomis bei vietimo ministerijospatvirtintomis egzamin? programomis bei uduotimis. Turi pareng? vis? metodin? mediag? reikaling? pasiruoti egzaminams. Susisteminta informacija, suformuotos ir gerai apgalvotos uduotys moksleiviams leidia lengviau ?sisavinti informacij? bei j? pritaikyti.

Apie Lector Pro korepetitorius

Tai srities profesionalai, kurie garantuoja suteikti auktos kokyb?s akademines inias , vis? reikaling? mokom?j? meiag? , jauki? aplink? bei puiki? nuotaik?. Kvie?iame mokytis matematikos, istorijos, chemijos, biologijos, lietuvi? ir angl? kalb? . Taip pat m?s? korepetitoriai padeda pasiruoti brandos egzaminams.

Kod?l verta rinktis Lector Pro korepetitorius?

  • Garantuojame kokybikas paslaugas;
  • Lector Pro korepetitoriai auk?iausios klas?s pedagogai- mokytojai ekspertai;
  • Lector Pro korepetitoriai apr?pina moksleivius visa mokom?ja mediaga;
  • Utikriname lanks?ias kainas ir nuolaidas;

iuo metu renkamos grup?s ruotis baigiamiesiems valstybiniams egzaminams, si?lome: