Korepetitoriai

Matematikos korepetitorius

Matematikos brandos egzaminas yra vienas iš egzaminų, kuriuos renkasi didžioji dalis abiturientų. Mokiniai, besiruošiantys šiam egzaminui, mokosi pagal išplėstinio arba bendrojo kurso programas, todėl jų ne tik gebėjimų, bet ir pasiekimų lygis yra skirtingas.

Matematikos brandos egzamino struktūros pokyčiai, t.y matricos, nusakančios egzamino užduoties turinio struktūros bei struktūrinių dalių proporcijas, trumpojo atsakymo klausimų dalis, padidintas užduočių skaičius bei taškų suma, tiesiogiai liečia ne tik abiturientus, bet ir juos mokančius mokytojus. Daug diskusijų sukėlė 2012m. matematikos brandos egzamino pokyčiai.

Anglų kalbos korepetitorius

Anglų kalbos žinių tikrinimas, baigiant 12 klasę, susideda iš 2 dalių: pavasarį, kovo mėnesį bus įskaita žodžiu, o gegužės mėnesį bus brandos egzaminas raštu, kuriame bus klausymo, skaitymo ir rašymo užduotys. Įskaita žodžiu privaloma, jei mokinys laiko egzaminą raštu. Ši įskaita susidarys iš 2 tipų užduočių:

  • Viena užduotis pasisakymas (monologas) 3-4 minučių trukmės tam tikra įskaitos bilietuose nurodyta tema,
  • Kita užduotis – dialogas su kitu mokiniu 4-5 min. trukmės.

Biologijos korepetitorius

Biologijos korepetitorius užsiėmimus planuoja vadovaujantis Biologijos brandos valstybinio egzamino programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. V-1197.

Pasak LectorPro Korepetitoriaus, biologijos išmokti neįmanoma, biologiją reikia suprasti, todėl biologijos užsiėmimų metu, korepetitorius pateiks platesnį žinių spektrą ir sieks, kad mokiniai stengtųsi patys galvoti ir suvokti. Į nežinomą klausimą rastų atsakymą „aplinkiniu keliu“. Mokiniams pateikiamos biologijos korepetitoriaus specialiai sugalvotos užduotys, įvairūs testai, klausimai, parengti naudojantis anksčiau vykusių egzaminų medžiaga .