Korepetitoriai

Matematikos korepetitorius

Matematikos brandos egzaminas yra vienas iš egzaminų, kuriuos renkasi didžioji dalis abiturientų. Mokiniai, besiruošiantys šiam egzaminui, mokosi pagal išplėstinio arba bendrojo kurso programas, todėl jų ne tik gebėjimų, bet ir pasiekimų lygis yra skirtingas.

Matematikos brandos egzamino struktūros pokyčiai, t.y matricos, nusakančios egzamino užduoties turinio struktūros bei struktūrinių dalių proporcijas, trumpojo atsakymo klausimų dalis, padidintas užduočių skaičius bei taškų suma, tiesiogiai liečia ne tik abiturientus, bet ir juos mokančius mokytojus. Daug diskusijų sukėlę 2012m. matematikos brandos egzamino pokyčiai.

Anglų kalbos korepetitorius

Anglų kalbos žinių tikrinimas, baigiant 12 klasę, susideda iš 2 dalių: pavasarį, kovo mėnesį bus įskaita žodžiu, o gegužės mėnesį bus brandos egzaminas raštu, kuriame bus klausymo, skaitymo ir rašymo užduotys. Įskaita žodžiu privaloma, jei mokinys laiko egzaminą raštu. Ši įskaita susidarys iš 2 tipų užduočių:

  • Viena užduotis pasisakymas (monologas) 3-4 minučių trukmės tam tikra įskaitos bilietuose nurodyta tema,
  • Kita užduotis: dialogas su kitu mokiniu 4-5 min. trukmės.

Biologijos korepetitorius

Biologijos korepetitorius užsiėmimus planuoja vadovaujantis Biologijos brandos valstybinio egzamino programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. V-1197.

Pasak LectorPro Korepetitoriaus, biologijos išmokti neįmanoma, biologiją reikia suprasti, todėl biologijos užsiėmimų metu, korepetitorius pateiks platesnį žinių spektrą ir sieks, kad mokiniai stengtųsi patys galvoti ir suvokti. Į nežinomą klausimą rastų atsakymą aplinkiniu keliu. Mokiniams pateikiamos biologijos korepetitoriaus specialiai sugalvotos užduotys, įvairūs testai, klausimai, parengti naudojantis anksčiau vykusių egzaminų medžiaga .

Lietuvių kalbos korepetitorius

Lietuvių kalbos egzaminas yra vienas iš privalomųjų egzaminų. Jam dažniausiai neužtenka pradinio supratimo, o reikia tikslių žinių apie lietuvių ir užsienio autorius, klaidžią lietuvių kalbos gramatiką.
Lector Pro lietuvių kalbos korepetitorė Audronė Kondrotienė, kuri dirba Kauno Saulės gimnazijoje jau daug metų ruošia abiturientus egzaminams. Turi daug ir naudingos medžiagos, kuri padės ne tik ruošiantis egzaminams, bet ir prisidės prie aukšto pažymio mokykloje.
Pamokos trunka net po tris akademines valandas, kartą savaitėje.

Registruokis 2014-2015 mokslo metams ir būk vienas iš tų, kurie egzamino metu surinks 100%.